Login:
Hasło:
Rejestracja
GIEŁDOWE.PL
Tu jeste? GIEŁDOWE.PL > O serwisie

   Strona główna

   Co nowego?

   O serwisie

   Zalety

   Pomoc

   Pomoc - FAQ

   O nas - my

   O nas - Wy

   Zasady korzystania

   Przykłady

   Praca

   Kontakt


Giełdowe:

   Wyceny DCF

   Wyceny porówn.

   Analiza finansowa

   Portfele

   Emisje pierwotne

   Splity/Prawa Poboru


Teoria:

   Analiza fundamen.

   Analiza techniczna

   Słowniczek

   Zasady działania


Mój profil:

   Zmiana hasła

   Zmiana e-mail

   Nie dostałem hasła

   Zapomniałem hasła

   Moje abonamenty

   Dodaj abonament


Ankieta
Jaki nowy dział najchętniej widziałabyś/widziałbyś na naszym portalu?
 
Dział związany z rynkiem FOREX?
Dział związany z analizą techniczną?
Dział z najnowszymi informacjami ze świata finansów?
Dział interaktywny-webinary, forum dyskusyjne?
Żaden z powyższych mnie nie interesuje.
 
Portal giełdowe.pl przeznaczony jest dla inwestorów giełdowych i wszystkich, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć o metodach wyceny i analizy spółek.


W naszym portalu przedstawiamy Wyceny spółek giełdowych oparte o nasze unikalne wyceny DCF, Portfele przeznaczone dla każdego rodzaju inwestora, Emisje pierwotne starające się obiektywnie ocenić niektóre aspekty inwestycji w akcje spółek sprzedawanych w ofercie publicznej, Analizę finansową przedstawiającą ranking spółek najlepszych fundamentalnie,

Cel portalu

Głównym celem portalu giełdowe.pl jest publikacja własnych, obiektywnych i przeważnie unikalnych analiz i opracowań na tematy związane z Giełdą. Większość przydatnych dla inwestorów informacji, ułatwiających im podejmowanie decyzji inwestycyjnych, nie jest dostępna w innych serwisach o podobnej tematyce.

Celami pobocznymi jest synteza i czytelna prezentacja (w jednym miejscu) publicznie dostępnych informacji związanych z Giełdą, publikowanych w różnych źródłach. Nasz portal umożliwia także wymianę różnych informacji pomiędzy inwestorami za pomocą unikalnej i przejrzystej platformy.

Długoterminowym, strategicznym celem giełdowe.pl jest budowa największego portalu dla indywidualnych inwestorów giełdowych. Giełdowe.pl będzie zaspokajać większość potrzeb informacyjnych i funkcjonalnych inwestujących na Giełdzie.

O obecnych zaletach serwisu przeczytasz po kliknięciu na ten link.


Dowiedz się więcej o działach portalu giełdowe.pl:Wyceny (płatne)

Giełdowe.pl przedstawia codziennie aktualizowane potencjały zmiany wartości wszystkich spółek giełdowych. Potencjały te opierają się na porównaniu ceny kursu akcji do wartości spółki wycenionej na podstawie analizy fundamentalnej. Więcej o zaletach serwisu i o tym czym różnią się wyceny giełdowe.pl od rekomendacji...

Spółki wyceniane są przez analityków giełdowe.pl za pomocą metody zdyskontowanych przepływów gotówkowych, co oznacza, że nie określamy potencjału zmiany wartości spółki na podstawie trendu kursu akcji, tylko na podstawie fundamentalnej wartości firmy. System uwzględnia tą wartość i "rekomenduje" jedynie te spółki, w przypadku których istnieje znacząca rozbieżność pomiędzy ich aktualną ceną giełdową a wyliczoną wartością. Więcej informacji o zastosowanej metodologii wyceny i mechanizmach generowania reprezentacji graficznych potencjału zmiany wartości dostępnych jest w obszarze menu 'Teoria' w dziale Analiza fundamentalna oraz w dziale Zasady działania.

Zastosowana przez giełdowe.pl metodologia opracowana została przez uznanego specjalistę w zakresie wyceny spółek. Więcej o nas...

Potencjały zmiany wartości przedstawione są w formie tabeli, której przykładowy fragment znajduje się na stronie 'Przykłady'. Dla każdej spółki dostępne są wykresy z interesującymi z punktu widzenia inwestora danymi historycznymi i prognozami, które są również przedstawione w tabelach znajdujących się pod wykresami. Dodatkowo na stronie z wykresami znajdują się wskaźniki giełdowe oraz finansowe, stopa zwrotu z trzymiesięcznej i rocznej inwestycji w akcje wybranej spółki, a także wartość naszej wyceny wraz z potencjałem wzrostu dla danej spółki. Dane te przedstawione są w obszernej i przejrzystej tabeli. Więcej objaśnień i o tym jak korzystać z serwisu...Portfele (płatne)

W dziale 'Portfele' znajdują się automatyczne oraz autorskie portfele inwestycyjne.

Portfele automatyczne są tworzone przez system w uzależnieniu od potencjału zmiany wartości i ryzyka. Inwestor może obejrzeć skład poszczególnych portfeli oraz śledzić decyzje systemu o kupnie lub sprzedaży danej spółki (portfele są aktualizowane codziennie). Odzwierciedleniem portfeli automatycznych są portfele na dziś, które wskazują spółki spełniające kryteria zakupu w określonym dniu.

Portfele autorskie różnią się tylko brakiem automatycznego generowania transakcji kupna i sprzedaży. Oznacza to, iż portfel taki jest codziennie aktualizowany pod względem jego bieżącej wartości, zwrotu i innych obliczanych danych. Natomiast dokupienie nowych spółek lub sprzedanie dotychczasowych odbywa się tylko przy pomocy analityka giełdowe.pl, który zaznacza ręcznie, która spółka ma być sprzedana, a która kupiona. Dobierając spółki do danego portfela, analityk giełdowe.pl kieruje się z góry założonymi parametrami.

Dział 'Portfele' jest idealny dla początkujących inwestorów wdrażających się w tajniki Giełdy, którzy mogą wybrać odpowiednią dla siebie strategię inwestycyjną w oparciu o akceptowany poziom ryzyka. Więcej objaśnień i o tym jak korzystać z serwisu...

Jeśli jesteś użytkownikiem niezarejestrowanym możesz obejrzeć tylko podstawowe informacje o portfelach aktualnych oraz historycznych.

Emisje pierwotne (płatne)

Dział 'Emisje pierwotne' zawiera skrót wszystkich cennych i istotnych informacji dotyczących oferty publicznej danej spółki, które mogą wspomóc inwestorów w ich analizie i decyzji co do zakupu akcji na rynku pierwotnym.

Dział ten poświęcony jest spółkom, które postanowiły wejść na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Dwie tabele znajdujące się w tym dziale przedstawiają listę spółek, które są w trakcie przeprowadzania oferty publicznej oraz listę spółek, które sprzedały już swoje akcje na rynku pierwotnym. Każda ze spółek poddawana jest szczegółowej analizie oraz wycenie.

Dodatkowo w dziale 'Emisje pierwotne' można znaleźć istotne informacje dotyczące spółki (opis, historia, akcjonariat, przynależność do branży, analiza SWOT) oraz szczegółów oferty publicznej (terminy zapisów, data debiutu, stopa redukcji, cele emisji).

Przykładową analizę emisji pierwotnej można zobaczyć na stronie 'Przykłady'.Analiza finansowa (płatna)

Dział 'Analiza finansowa' przedstawia codziennie aktualizowane wartości wskaźników wszystkich spółek giełdowych. Pozwala na szybki pomiar wyników i ocenę sytuacji finansowej badanej spółki, a także ocenić jej kondycję finansową i ekonomiczną oraz porównać jej wartość na giełdzie. Analiza finansowa oparta jest o rozmaite wskaźniki rynkowe, rentowności, dynamiki, a także o autorski Wskaźnik Fundamentalny Giełdowe.pl - WFG. Wskaźnik ten daje możliwość stworzenia rankingu spółek najlepszych fundamentalnie według czterech dowolnie wybranych wskaźników.

Dodatkowo w szczegółach dostępne są ciekawe i znaczące informacje dotyczące wybranej spółki: wyceny metodą DCF i porównawczą, stopa zwrotu dla wybranego okresu, potencjał wzrostu, wybrane dane finansowe oraz graficzna reprezentacja historycznej, aktualnej oraz prognozowanej kondycji finansowej spółki. Stopy zwrotu oraz potencjał wzrostu są codziennie aktualizowane, ponieważ oparte są na bieżącym kursie zamknięcia.Wyceny porównawcze (płatne)

Aby skorzystać z powyższych działów konieczne jest uprzednie zapoznanie się z zasadami korzystania z serwisu...

Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA
Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA