Login:
Hasło:
Rejestracja
GIEŁDOWE.PL
Tu jeste? GIEŁDOWE.PL > Pomoc

   Strona główna

   Co nowego?

   O serwisie

   Zalety

   Pomoc

   Pomoc - FAQ

   O nas - my

   O nas - Wy

   Zasady korzystania

   Przykłady

   Praca

   Kontakt


Giełdowe:

   Wyceny DCF

   Wyceny porówn.

   Analiza finansowa

   Portfele

   Emisje pierwotne

   Splity/Prawa Poboru


Teoria:

   Analiza fundamen.

   Analiza techniczna

   Słowniczek

   Zasady działania


Mój profil:

   Zmiana hasła

   Zmiana e-mail

   Nie dostałem hasła

   Zapomniałem hasła

   Moje abonamenty

   Dodaj abonament


Ankieta
Jaki nowy dział najchętniej widziałabyś/widziałbyś na naszym portalu?
 
Dział związany z rynkiem FOREX?
Dział związany z analizą techniczną?
Dział z najnowszymi informacjami ze świata finansów?
Dział interaktywny-webinary, forum dyskusyjne?
Żaden z powyższych mnie nie interesuje.
 
Podstawowe zasady działania tego serwisu opisane są na stronie O serwisie. Wykorzystywane metody (wyceny spółek, generowania graficznych reprezentacji potencjału zmiany wartości, obliczania ryzyka, generowania portfeli) opisane są w obszarze menu 'Teoria' w dziale Analiza fundamentalna oraz w dziale Zasady działania. W tym miejscu natomiast znajdują się wskazówki dla inwestorów, w jaki sposób mogą korzystać z serwisu giełdowe.pl. Zobacz również najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.


Po zalogowaniu się do serwisu możemy przejść do ''Wycen'', ''Portfeli'', ''Emisji pierwotnych'', ''Analizy finansowej'',


Wyceny polecamy głównie doświadczonym inwestorom, którzy mają już swój portfel inwestycyjny i chcieliby wesprzeć swoje decyzje naszymi wycenami spółek. Początkujący inwestorzy mogą korzystać z wycen w uzupełnieniu do ''Portfeli'' - klikając na nazwę spółki w tabeli potencjału wzrostu mogą zapoznać się z istotnymi danymi historycznymi i prognozami dla danej spółki, a także z konkretną wartością potencjału wzrostu jaka kryje się z reprezentacją graficzną w postaci strzałek (dostępne po wykupieniu abonamentu)


Portfele polecamy wszystkim, a w szczególności inwestorom początkującym. Inwestor może zainwestować na giełdzie przy pomocy portfela bazującego na którymś z naszych portfeli, najbardziej odpowiadającym jego preferencjom.Tworząc swój portfel w oparciu o ''Portfele na dziś'' inwestor może się następnie wspomagać potencjałem wzrostu w tabeli lub analogicznymi portfelami automatycznymi.


Emisje pierwotne przeznaczone są dla tych, którzy interesują się inwestycjami na rynku pierwotnym. Szczegółowe opisy, analizy oraz wyceny spółek wchodzących na Giełdę ułatwią inwestorowi podjęcie odpowiedniej decyzji co do udziału w przeprowadzanych ofertach publicznych.


Analiza finansowa pozwala na szybki pomiar wyników i ocenę sytuacji finansowej badanego podmiotu gospodarczego. Pozwala ocenić kondycję finansową i ekonomiczną spółki oraz porównać jej wartość na giełdzie. Dział "Analiza finansowa" oparty jest o rozmaite wskaźniki rynkowe, rentowności, dynamiki, a także o autorski Wskaźnik Fundamentalny Giełdowe.pl - WFG. Dodatkowo przedstawia szczegółowe dane finansowe publikowane przez spółki.
Wyceny

Po kliknięciu na ''Wyceny'' widzimy tabelę ("tabela potencjału wzrostu"), przedstawiającą listę wszystkich* spółek giełdowych i ich potencjał wzrostu. U góry po prawej stronie znajduje się data, mówiąca o tym z jakiego dnia kursy zamknięcia posłużyły do wygenerowania potencjału. Tabela aktualizowana jest codziennie wieczorem.

Możemy rozpocząć od posortowania tabeli wg interesujących nas kryteriów. W tym celu wystarczy kliknąć na nazwę kolumny. Drugie kliknięcie na tą samą nazwę kolumny posortuje nam tabelę w odwrotnej kolejności (tylko w przypadku nazwy lub skrótu - potencjał i zysk sortować można tylko w jedną stronę).

Wyjaśnienie zawartości poszczególnych kolumn tabeli potencjału wzrostu:

 • Skrót - to trzyliterowy skrót spółki, tzw. ticker, stosowany na giełdzie dla jednoznacznej identyfikacji każdej spółki.
 • Nazwa spółki - pełna nazwa spółki. Kliknięcie na tą nazwę przenosi do strony wykresów dla danej spółki.
 • Potencjał wzrostu - graficzna prezentacja poglądu na temat potencjału wzrostu lub ryzyka spadku ceny giełdowej danej spółki. Strzałki w górę oznaczają, że wyliczona wartość fundamentalna spółki jest znacząco wyższa od aktualnej ceny giełdowej. Liczba strzałek (od 1 do 3) określa jak duża jest ta rozbieżność - im więcej strzałek, tym większa rozbieżność. Zatem trzy strzałki w górę można tłumaczyć jako duży potencjał wzrostu kursu, gdyż wg analizy fundamentalnej aktualna cena giełdowa jest mocno zaniżona w stosunku do rzeczywistej wartości spółki. Analogicznie, lecz odwrotnie, wyglądają potencjały spadku kursu - strzałki w dół. Jeśli natomiast wartość fundamentalna nieznacznie tylko odbiega od ceny giełdowej, to jest to symbolizowane poziomą kreską i oznacza to brak znaczącego potencjału zmiany wartości spółki. Dla spółek, których z jakichś powodów nie możemy rzetelnie wycenić, nie podajemy potencjału. W miejscu potencjału pojawia się wtedy "BA". Na ogół wyjaśnienie powodu braku analizy potencjału zawarte jest w kolumnie "Uwagi".
 • Ostatni kwartał - informuje o ostatnim kwartale, którego dane finansowe zostały uwzględnione w wycenie (a zatem i w rekomendacji) spółki. W wycenie wykorzystujemy dane za 3 ostatnie lata i 4 ostatnie kwartały.
 • Zysk (%) - wartość w tej kolumnie przedstawia procentowy zwrot z inwestycji jaki inwestor mógłby osiągnąć gdyby inwestował zgodnie z tabelą potencjału wzrostu. (W "Zasadach korzystania" jednak zdecydowanie odradzamy inwestowanie jedynie na podstawie naszych wyliczeń - przedstawiane tu analizy to nie rekomendacje) Jest to kumulatywny zysk (lub strata, jeśli wartość ta jest ujemna) liczony od początku istnienia serwisu, czyli od 19 kwietnia 2004. Kliknięcie na tą wartość przenosi do strony ze szczegółowymi wyliczeniami zysku i wykresem historycznych zmian potencjału wzrostu na tle kursu spółki.

  UWAGA: Spółki, które nie posiadają żadnego wpisu w tej kolumnie nie miały jeszcze ani razu pozytywnego potencjału wzrostu (od początku istnienia serwisu) lub nie pojawił się jeszcze potencjał spadku wartości dla tej spółki (a aktualny jej kurs jest niższy od kursu zakupu). Zatem brak wartości w tej kolumnie nie oznacza straty na inwestycji (w daną spółkę) opartej na potencjale zmiany wartości wyliczonym przez giełdowe.pl.

 • Ryzyko - liczba bombek określa stopień ryzyka danej spółki. Im mniej bombek tym mniej ryzykowna jest inwestycja w daną spółkę. Ryzyko to opiera się na wahaniach kursu spółki w przeciągu co najmniej 150 ostatnich sesji i określone jest w przeliczeniu na jeden procent zwrotu z inwestycji. Tak więc przykładowo dla dwóch spółek o takich samych wahaniach kursów mniej ryzykowna jest ta, która w przeciągu tych sesji zyskała więcej na wartości. Analogicznie, dla dwóch spółek, które osiągnęły ten sam wzrost wartości mniej ryzykowna jest ta, której kurs w tym czasie miał mniejsze odchylenia od średniego kursu. Ryzyko obliczane jest dla spółek notowanych co najmniej na 150 ostatnich sesjach. Spółki notowane na giełdzie podczas mniejszej ilości sesji mają symbol "BD" - brak danych. (Kolumnę z ryzykiem wprowadziliśmy z myślą o inwestorach krótkoterminowych, gdy okazało się, że nasze wyliczenia sprawdzają się również w krótszej perspektywie). Kolory bombek nie mają dodatkowego znaczenia - mają za zadanie jedynie odróżnić spółki bardziej ryzykowne (z większą ilością bombek - bombki czerwone) od mniej ryzykownych (z mniejszą ilością bombek - bombki zielone).
 • Uwagi - jeśli w tym miejscu znajduje się gwiazdka to kliknięcie jej otworzy okno z uwagami do potencjału wzrostu. Najczęściej w tym miejscu wyjaśniamy, dlaczego dana spółka nie posiada żadnej wartości potencjału (BA).

Wykresy oraz wskaźniki


Aby przejść do strony z wykresami i wskaźnikami dla danej spółki należy kliknąć jej nazwę w tabeli potencjału wzrostu. Przedstawiane wykresy oraz wskaźniki dają inwestorowi bardziej szczegółowy obraz wyników spółki, jej obecnej kondycji oraz prognoz na przyszłość. Zarówno dane historyczne jak i prognozy przedstawione na wykresach stanowią jeden z elementów wejściowych do dokonania wyceny spółki.


Strona z wykresami podzielona jest na 7 elementów.


Pierwszym elementem są Podstawowe informacje, które zawierają tabelę przedstawiającą wartość wyceny wraz z potencjałem wzrostu danej spółki, jej wskaźniki giełdowe oraz finansowe, a także jej wartość księgowa i rynkowa. Tabela zawiera również stopę zwrotu z inwestycji w akcje wybranej spółki na przestrzeni trzech miesięcy oraz jednego roku. Definicja oraz interpretacja wskaźników dostępna jest w Słowniczku. Jeżeli zamiast wartości we wskaźnikach giełdowych pokazuje się znacznik ND (nie dotyczy), oznacza to, że obliczonych wskaźników nie można prawidłowo interpretować (są ujemne lub zerowe). Natomiast, jeżeli w trzymiesięcznej lub rocznej stopie zwrotu występuje znacznik BD (brak danych), oznacza to, że spółka jest obecna w notowaniach ciągłych krócej niż okres zakładanej inwestycji.


O wykresach, stanowi krótki wstęp dotyczący założeń oraz interpretacji przedstawionych poniżej wykresów.


Wykres przychodów i stopy wzrostu jest reprezentacją graficzną historycznych oraz prognozowanych przychodów osiąganych przez spółkę oraz dynamiki ich wzrostu. Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia dokładne wartości stopy wzrostu w ujęciu rok do roku, a także w ujęciu średniorocznym (CAGR).


Kolejny element, Wykres zysku operacyjnego i marży, przedstawia wartości zysku operacyjnego oraz marży zysku w ujęciu historycznym oraz prognozowanym. W tabeli pod wykresem dostępne są dokładne wartości dotyczące marży zysku operacyjnego w danym okresie.


Wykres odtwarzania majątku (inwestycje – amortyzacja) pokazuje historyczną i prognozowaną różnicę między inwestycjami spółki a wartością amortyzacji. Natomiast tabela poniżej określa dokładne wartości dokonanych przez spółkę inwestycji oraz wielkość amortyzacji w ubiegłych latach.


Ostatnie dwa elementy strony z wykresami oraz wskaźnikami to Wolne i zdyskontowane przepływy pieniężne oraz Objaśnienia do wykresów. Pierwszy z nich zawiera wykres z wolnymi przepływami gotówkowymi (FCF) i zdyskontowanymi wolnymi przepływami gotówkowymi, natomiast drugi jest krótkim wyjaśnieniem do poszczególnych aspektów wykresów.Portfele

Po kliknięciu na ''Portfele'' widzimy tabelę przedstawiającą listę portfeli aktywnych, czyli bieżących. Jeśli istnieją również jakieś portfele historyczne, czyli takie, które zostały już zamknięte, to pojawiają się one w osobnej tabeli na dole strony.

Możemy rozpocząć od posortowania tabeli wg interesujących nas kryteriów. W tym celu wystarczy kliknąć na nazwę kolumny. Drugie kliknięcie na tą samą nazwę kolumny posortuje nam tabelę w odwrotnej kolejności.

Wyjaśnienie zawartości poszczególnych kolumn na stronie ''Portfele'':

 • Nazwa portfela - w nazwie portfela określamy jego charakterystykę, np. czy jest automatyczny.
 • Bieżąca wartość - wartość portfela wyliczona na podstawie ostatnich kursów zamknięcia spółek znajdujących się w portfelu. (W dniu utworzenia portfela jego bieżąca wartość = 100%)
 • Zrealizowany zysk - określa zrealizowany zysk ze wszystkich transakcji sprzedaży dokonanych w tym portfelu od momentu jego utworzenia.
 • Zrealizowany zysk w skali roku [%] - jest to zrealizowany zysk w przełożeniu na skalę roczną.
 • Data utworzenia - kiedy powstał portfel.
 • Data zamknięcia - kiedy sprzedano wszystkie walory z portfela.

Kliknięcie na nazwę portfela przenosi do strony tego portfela. Na stronie tej przedstawiona jest lista spółek znajdujących się w portfelu oraz inne dane.

Wyjaśnienie zawartości poszczególnych kolumn danego portfela:

 • Potencjał wzrostu wartości portfela [%] - średnia wartość z kolumny ''Potencjał wzrostu [%]''. Jest to teoretyczna docelowa stopa zwrotu dla danego portfela wynikająca z rozbieżności pomiędzy aktualnymi kursami akcji spółek portfela oraz ich wartością fundamentalną wyliczoną metodą DCF.
 • Przewidywane ryzyko - średnia wartość z kolumny ''Ryzyko''. Jest to wskaźnik ryzyka danego portfela.
 • Historia - kliknięcie powoduje przejście do historii portfela, patrz wyjaśnienie poniżej.
 • Potencjał wzrostu [%] - docelowy teoretyczny zwrot dla danej spółki, na podstawie porównania jej aktualnego kursu zamknięcia do wartości z wyceny dokonanej przez Giełdowe.pl.
 • Ryzyko - wskaźnik zmienności danej spółki. Patrz wyjaśnienie kolumny ''Ryzyko'' w tabeli rekomendacji powyżej.
 • Bieżąca wartość portfela [%] - patrz ''Bieżąca wartość'' powyżej.
 • Potencjalna roczna stopa zwrotu [%] - jest to bieżący zysk (czyli bieżąca wartość minus wartość początkowa portfela) w przełożeniu na skalę roczną.

Dla każdego portfela istnieje historia jego transakcji, do której można się dostać klikając na ''Historię'' na stronie danego portfela.

Wyjaśnienie zawartości poszczególnych kolumn historii portfela:

 • Zakup - data i cena zakupu danej spółki. Cena zakupu jest kursem zamknięcia.
 • Sprzedaż - data i cena sprzedaży danej spółki. Cena sprzedaży jest kursem zamknięcia.
 • Zysk z akcji [%] - procentowa różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży danej akcji.

Wszystkie powyższe dane aktualizowane są codziennie.

Szczegółowe zasady i założenia do powyższych obliczeń znajdują się w obszarze menu 'Teoria' w dziale Analiza fundamentalna oraz w dziale Zasady działania.

UWAGA: Wszystkie portfele zbudowane są na założeniu, iż każda spółka w portfelu ma równy udział wartości portfela w momencie kupna. Nie jest zatem możliwe ani dokupienie spółki już znajdującej się w portfelu ani sprzedaż tylko części akcji tej spółki.

Tabela z portfelami niekatywnymi (zamkniętymi) posiada nieco inny układ kolumn: nazwa, zrealizowany zysk, zrealizowany zysk w skali roku, data utworzenia, data zamknięcia. Wyjaśnienia poszczególnych kolumn znajdują się powyżej.


Portfele na dziś

W dziale ''Portfele'' znajduje się część poświęcona Portfelom "na dziś", która przeznaczona jest dla inwestorów chcących założyć swój portfel inwestycyjny określonego dnia. W portfelach "na dziś" przedstawiona jest tabela z portfelami będącymi analogicznym odwzorowaniem portfeli automatycznych (niskiego, średniego i wysokiego ryzyka). Portfele "na dziś" są codziennie tworzone od nowa co oznacza, że system codziennie sprawdza, które spółki spełniają kryteria zakupu i na tej podstawie generuje zawartość portfela. Dlatego też, portfele te nie posiadają historii transakcji oraz wyliczeń bieżącej wartości. Po kliknięciu nazwy portfela przenosimy się do zawartości portfela.


Opis portfela

W opisie portfela znajduje się tabela z listą spółek spełniających kryteria zakupu. Wyjaśnienie poszczególnych kolumn zostało już opisane wyżej. Portfele "na dziś" mają służyć jako wskazówka dla inwestora, który chciałby założyć swój portfel inwestycyjny danego dnia. Portfele te zawierają tylko spółki spełniające kryteria zakupu na określony dzień (nie określając dnia sprzedaży).


Kryteria doboru spółek do portfela

Skład portfela dobierany jest automatycznie w oparciu o potencjał wzrostu oraz poziom ryzyka. Zawartość portfela na dany dzień nie jest uzależniona od jego składu w dniu poprzednim. Jeżeli dana spółka znajdowała się w portfelu "na dziś" a na drugi dzień już jej nie ma to oznacza to, że zmienił się jej potencjał wzorstu lub poziom ryzyka i system podjął decyzje, że dany dzień nie jest odpowiedni na zakup tej spółki.


Decyzje inwestycyjne

Jeżeli hipotetyczny inwestor danego dnia kupił spółki według składu portfela "na dziś", a określonej spółki następnego dnia już nie ma w portfelu to oznacza to, że spółka nie spełnia kryteriów zakupu na dany dzień. Brak spółki w portfelu "na dziś" w dniu kolejnym nie jest tożsame z jej sprzedażą. Decyzja o sprzedaży uzależniona jest od indywidualnej strategii inwestora. Sugerujemy jednak, aby sprawdzić co było przyczyną usunięcia spółki z portfela. Można tego dokonać w tabeli potencjału wzrostu znajdującej się w obszarze menu ''Giełdowe'' w dziale ''Wyceny''. Przyczyną usunięcia spółki z portfela może być albo zmiana potencjału wzrostu albo zmiana stopy ryzyka (dane te są codziennie aktualizowane). Jeżeli zmianie uległo ryzyko, to inwestor musi sam zadecydować czy akceptuje wyższy poziom ryzyka i trzyma akcje danej spółki czy też podejmuje decyzję o sprzedaży. W przypadku zmiany potencjału wzrostu należy sprawdzić jak znaczna była to zmiana. Jeżeli duży potencjał wzorstu zmienił się na średni potencjał wzorstu to może nie być to jeszcze odpowiedni moment do pozbycia się akcji spółki. Sugerowanym terminem sprzedaży spółki jest zmiana jej potencjału wzrostu na potencjał spadku lub nawet brak znaczącego potencjału zmiany.

Inwestor może także sprawdzić czy spółka znajdująca się w portfelu "na dziś" znajduje się w analogicznym portfelu automatycznym. Jeżeli spółka jest w portfelu automatycznym to ułatwi to inwestorowi śledzenie decyzji systemu dotyczących spółki, a co za tym idzie ułatwi podejmowanie własnych decyzji inwestycyjnych.Emisje pierwotne

Po kliknięciu na ''Emisje pierwotne'' widzimy dwie tabele. Pierwsza z nich przedstawia spółki, które w są w trakcie przeprowadzania emisji pierwotnej (opublikowały prospekt emisyjny). Druga tabela przedstawia spółki, w których zakończyły się zapisy w ofercie publicznej.

Tabela ''Planowane emisje pierwotne'':

 • Spółka - ticker spółki oraz jej nazwa.
 • Początek zapisów - data rozpoczęcia zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
 • Koniec zapisów - data zakończenia zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Spółki w tabeli posortowane są według najbliższego końca zapisów.
 • Pierwsze notowanie - data planowanego debiutu spółki na Giełdzie.
 • Nasza analiza - data (planowana lub historyczna) umieszczenia naszej analizy w serwisie giełdowe.pl.

Większość spółek obecnych w tabeli "Planowane emisje pierwotne" posiada jedynie wstępne informacje na temat planowanej oferty publicznej. Szczegółowa analiza ukazuje się w naszym serwisie po opublikowaniu przez Zarząd spółki przeprowadzającej emisję pierwotną przedziału ceny emisyjnej. Z reguły ma to miejsce do kilku dni przed rozpoczęciem zapisów na akcję w transzy inwestorów indywidualnych. Sugerowana data ukazania się szczegółowej analizy w portalu giełdowe.pl dostępna jest w kolumnie "Nasza analiza".


Po kliknięciu nazwy spółki przenosimy się do szczegółowych informacji na jej temat (patrz. Informacje na temat spółki).


Tabela ''Zakończone emisje pierwotne'':

 • Spółka - ticker spółki oraz jej nazwa.
 • Pierwsze notowanie - data planowanego lub historycznego debiutu spółki na Giełdzie.
 • Stopa redukcji zleceń - procentowe określenie redukcji zapisów na zakupione akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
 • Zysk na pierwszej sesji - procentowy wzrost ceny akcji danej spółki na koniec sesji w dniu jej debiutu w odniesieniu do jej ceny emisyjnej. Zysk nie uwzględnia ewentualnego dyskonta, które mogą oferować spółki przy zakupie akcji w ofercie publicznej.
 • Zysk po 3 miesiącach - procentowy wzrost ceny akcji danej spółki po trzech miesiącach od daty debiutu w odniesieniu do jej ceny emisyjnej.

Po kliknięciu nazwy spółki przenosimy się do szczegółowych informacji na jej temat (patrz. Informacje na temat spółki).


Informacje na temat spółki:

Wyjaśnienie zawartości poszczególnych rubryk:

 • Spółka - ticker spółki oraz jej nazwa.
 • Profil działalności - opis obszaru działalności spółki.
 • Historia działalności - opis historii powstania oraz zachodzących zmian w spółce.
 • Branża - przynależność spółki do branży (podział branżowy według kryteriów giełdowe.pl) oraz segmentu branży wraz z opisem sytuacji rynkowej w danym segmencie.
 • Akcjonariat oraz oferta publiczna - struktura własnościowa spółki w dniu opublikowania prospektu emisyjnego oraz po przeprowadzeniu oferty publicznej, wykaz akcji oferowanych przez spółkę w emisji pierwotnej oraz wielkości poszczególnych transz.
 • Cele emisji - opis planowanych przez spółkę inwestycji ze środków pozyskanych z oferty publicznej.
 • Cena emisyjna - cena (przedział cenowy), po której będą sprzedawane akcje spółki.
 • Nasza wycena - nasza wycena dokonana metodą DCF.
 • Analiza SWOT - analiza silnych i słabych stron spółki (czynniki wewnętrzne) oraz szans i zagrożeń dotyczących spółki (czynniki zewnętrzne) wraz ze szczegółowym opisem do poszczególnych punktów.
 • Prognozy finansowe - link do wykresów przedstawiających historyczną, obecną oraz prognozowaną przez giełdowe.pl kondycję finansową spółki oraz główne założenia do wyceny metodą DCF.
 • Uzasadnienie wyceny - szczegółowe informacje na temat przeprowadzonej przez nas wyceny lub wyjaśnienie powodu, dla którego spółka nie jest rekomendowana.
 • Podmioty wprowadzające i sprzedające - informacja o podmiocie odpowiedzialnym za przeprowadzenie oferty publicznej spółki oraz lista podmiotów oferujących zapisy na akcje danej spółki.
 • Wyceny Domów Maklerskich - informacja o wycenach przeprowadzonych przez Domy Maklerskie wraz z komentarzem do wyceny.
 • Podsumowanie - końcowe konkluzje dotyczące rekomendacji, uwagi dotyczące spółki oraz opłacalności inwestycji w jej akcje.


Analiza finansowa

Po kliknięciu w link "Analiza finansowa", który znajduje się w menu "Giełdowe", pojawia się lista spółek notowanych na GPW. U góry po prawej stronie znajduje się data, mówiąca o tym z jakiego dnia kursy zamknięcia posłużyły do wygenerowania wskaźników. Tabela aktualizowana jest codziennie wieczorem.

Możemy rozpocząć od posortowania tabeli wg interesujących nas kryteriów. W tym celu wystarczy kliknąć na nazwę kolumny. Drugie kliknięcie na tą samą nazwę kolumny posortuje nam tabelę w odwrotnej kolejności. Trzy pierwsze kolumny sortują się alfabetycznie, natomiast kolejne – od najlepszej wartości wskaźnika do najgorszej.

Wyjaśnienie zawartości poszczególnych kolumn tabeli analizy finansowej:

 • Skrót - to trzyliterowy skrót spółki, tzw. ticker, stosowany na giełdzie dla jednoznacznej identyfikacji każdej spółki.
 • Nazwa spółki - pełna nazwa spółki.
 • Branża – 3 literowy skrót branży przypisany każdej spółce. Naprowadzenie kursora na skrót powoduje wyświetlenie pełnej nazwy branży.
 • 5 kolumn ze wskaźnikami – wskaźniki rynkowe, rentowności, dynamiki oraz autorski WFG wyliczane automatycznie dla każdej spółki. Definicja oraz interpretacja wskaźników dostępna jest w Słowniczku.

Kliknięcie na nazwę spółki przenosi do szczegółowych informacji na jej temat. Strona ta podzielona jest na 5 elementów.


Pierwszym elementem są Podstawowe informacje, które zawierają tabelę przedstawiającą: nazwę spółki, aktualny kurs, wartość wyceny metodą DCF oraz porównawczą, średnią wycen według tych 2 metod wraz z potencjałem wzrostu wyliczonym na podstawie średniej z wycen. Tabela zawiera również wykres oraz wartość liczbową stóp zwrotu z inwestycji w akcje wybranej spółki oraz z indeksu WIG na przestrzeni 5 dni, 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 1 roku, 3 lat oraz od momentu debiutu spółki na GPW.


Kolejnym elementem jest tabela z Danymi finansowymi. Kliknięcie na nazwę ‘roczne’ lub ‘kwartalne’ powoduje wyświetlenie wybranych pozycji z kategorii:

 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Bilans
 • Pozostałe.

Wykres przychodów i stopy wzrostu jest reprezentacją graficzną historycznych oraz prognozowanych przychodów osiąganych przez spółkę oraz dynamiki ich wzrostu. Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia dokładne wartości stopy wzrostu w ujęciu rok do roku, a także w ujęciu średniorocznym (CAGR).


Kolejny element, Wykres zysku operacyjnego i marży, przedstawia wartości zysku operacyjnego oraz marży zysku w ujęciu historycznym oraz prognozowanym. W tabeli pod wykresem dostępne są dokładne wartości dotyczące marży zysku operacyjnego w danym okresie.


Wykres odtwarzania majątku (inwestycje – amortyzacja) pokazuje historyczną i prognozowaną różnicę między inwestycjami spółki a wartością amortyzacji. Natomiast tabela poniżej określa dokładne wartości dokonanych przez spółkę inwestycji oraz wielkość amortyzacji w ubiegłych latach.*) Spółki wchodzące na giełdę lub przechodzące do notowań ciągłych pojawiają się z opóźnieniem. Opóźnienie to wynika z konieczności dokonania wyceny danej spółki.

Prosimy o uwagi jeśli na tej stronie brakuje jakichś wyjaśnień.

Państwa sugestie dotyczące dalszego rozwoju nowych funkcjonalności i zawartości serwisu giełdowe.pl pomogą nam rozwijać serwis zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA
Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA