Login:
Hasło:
Rejestracja
GIEŁDOWE.PL
Tu jeste? GIEŁDOWE.PL > Zasady korzystania

   Strona główna

   Co nowego?

   O serwisie

   Zalety

   Pomoc

   Pomoc - FAQ

   O nas - my

   O nas - Wy

   Zasady korzystania

   Przykłady

   Praca

   Kontakt


Giełdowe:

   Wyceny DCF

   Wyceny porówn.

   Analiza finansowa

   Portfele

   Emisje pierwotne

   Splity/Prawa Poboru


Teoria:

   Analiza fundamen.

   Analiza techniczna

   Słowniczek

   Zasady działania


Mój profil:

   Zmiana hasła

   Zmiana e-mail

   Nie dostałem hasła

   Zapomniałem hasła

   Moje abonamenty

   Dodaj abonament


Ankieta
Jaki nowy dział najchętniej widziałabyś/widziałbyś na naszym portalu?
 
Dział związany z rynkiem FOREX?
Dział związany z analizą techniczną?
Dział z najnowszymi informacjami ze świata finansów?
Dział interaktywny-webinary, forum dyskusyjne?
Żaden z powyższych mnie nie interesuje.
 
  1. Wszelkie treści prezentowane w portalu mają za zadanie edukowanie wszystkich zainteresowanych, mogą też stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nie jest jednak zamierzeniem autorów analiz udzielanie komukolwiek jakiejkolwiek rekomendacji co do nabycia, zbycia, lub powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej papierów wartościowych. Wszelkie prezentowane tu analizy i wyceny mogą zatem być postrzegane jedynie jako pomocnicze, a ewentualne decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane JEDYNIE po dalszej analizie przez inwestora, z wykorzystaniem innych źródeł, własnej wiedzy i doświadczenia inwestora, innych metod wyceny i analizy itp.
  2. Prezentowane w portalu giełdowe.pl darmowe i odpłatne analizy i opinie nie są doradztwem inwestycyjnym w rozumieniu art. 69, par. 3, pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. - mają jedynie charakter ogólnych porad inwestycyjnych i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem, indywidualnej sytuacji klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy.
  3. Wszelkie analizy i opinie dostępne w portalu nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715) gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu NIE zawierają bezpośredniego zalecenia podjęcia określonych działań inwestycyjnych. (Punkt 2 ma zastosowanie ponieważ podmiot, do którego należy portal nie jest firmą inwestycyjną, a podstawowym przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji)
  4. Wszelkie analizy i wyceny sporządzane są przy zachowaniu należytej staranności oraz rzetelności, a także z ujawnieniem słusznego interesu i konfliktów interesów.
  5. Jak wynika z powyższego, autorzy nie przyjmują odpowiedzialności za jakiejkolwiek straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w serwisie giełdowe.pl analiz, opinii i wycen.
  6. Dodatkowo autorzy przestrzegają przed podejmowaniem pochopnych decyzji inwestycyjnych. Dobrą praktyką jest rozpraszanie ryzyka poprzez nie inwestowanie w jeden tylko walor. Wszelkie decyzje inwestycyjne, w tym również te oparte, wbrew niniejszym Zasadom, o zamieszczone w serwisie giełdowe.pl opinie, wyceny i analizy podejmowane są na własne ryzyko inwestora. To oznacza, iż autorzy zamieszczanych w tym serwisie opinii wykluczają wszelkie ewentualne roszczenia wobec siebie, a związane z ewentualnymi stratami bądź utarconymi korzyściami wynikłymi z inwestowania na giełdzie.
  7. Z części zasobów giełdowe.pl korzysta się nieodpłatnie, jednak aby uzyskać dostęp do niektórych obszarów należy się zarejestrować. Rejestracja wymaga odpowiedzi na kilka pytań, jest natomiast anonimowa. Analiza otrzymanych odpowiedzi posłuży wyłącznie do rozbudowy zakresu oferowanych przez giełdowe.pl usług. Adresy email użytkowników uzyskane podczas rejestracji zostaną wykorzystane do potwierdzenia rejestracji i ewentualnie do informowania o nowych funkcjonalnościach i usługach serwisu giełdowe.pl.
  8. Zarejestrowanie się w serwisie giełdowe.pl jest równoznaczne z oświadczeniem, iż użytkownik zapoznał się z niniejszymi zasadami korzystania i w pełni akceptuje te zasady.

Jeśli powyższe zasady są dla Państwa niejasne, to prosimy o uwagi.

| Strona główna | Co nowego? | O serwisie | Zalety | Pomoc | Pomoc - FAQ | O nas - my | O nas - Wy | Zasady korzystania | Przykłady | Praca | Kontakt | Wyceny DCF  | Wyceny porówn. | Analiza finansowa | Portfele | Emisje pierwotne | Splity/Prawa Poboru | Analiza fundamen. | Analiza techniczna | Słowniczek | Zasady działania | Zmiana hasła | Zmiana e-mail | Nie dostałem hasła | Zapomniałem hasła | Moje abonamenty | Dodaj abonament Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA
Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA