Login:
Hasło:
Rejestracja
GIEŁDOWE.PL
Tu jeste? GIEŁDOWE.PL > Zasady korzystania

   Strona główna

   Co nowego?

   O serwisie

   Zalety

   Pomoc

   Pomoc - FAQ

   O nas - my

   O nas - Wy

   Zasady korzystania

   Przykłady

   Praca

   Kontakt


Giełdowe:

   Wyceny DCF

   Wyceny porówn.

   Analiza finansowa

   Portfele

   Emisje pierwotne

   Splity/Prawa Poboru


Teoria:

   Analiza fundamen.

   Analiza techniczna

   Słowniczek

   Zasady działania


Mój profil:

   Zmiana hasła

   Zmiana e-mail

   Nie dostałem hasła

   Zapomniałem hasła

   Moje abonamenty

   Dodaj abonament


Ankieta
Jaki nowy dział najchętniej widziałabyś/widziałbyś na naszym portalu?
 
Dział związany z rynkiem FOREX?
Dział związany z analizą techniczną?
Dział z najnowszymi informacjami ze świata finansów?
Dział interaktywny-webinary, forum dyskusyjne?
Żaden z powyższych mnie nie interesuje.
 
  1. Wszelkie treści prezentowane w portalu mają za zadanie edukowanie wszystkich zainteresowanych, mogą też stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nie jest jednak zamierzeniem autorów analiz udzielanie komukolwiek jakiejkolwiek rekomendacji co do nabycia, zbycia, lub powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej papierów wartościowych. Wszelkie prezentowane tu analizy i wyceny mogą zatem być postrzegane jedynie jako pomocnicze, a ewentualne decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane JEDYNIE po dalszej analizie przez inwestora, z wykorzystaniem innych źródeł, własnej wiedzy i doświadczenia inwestora, innych metod wyceny i analizy itp.
  2. Prezentowane w portalu giełdowe.pl darmowe i odpłatne analizy i opinie nie są doradztwem inwestycyjnym w rozumieniu art. 69, par. 3, pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. - mają jedynie charakter ogólnych porad inwestycyjnych i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem, indywidualnej sytuacji klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy.
  3. Wszelkie analizy i opinie dostępne w portalu nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715) gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu NIE zawierają bezpośredniego zalecenia podjęcia określonych działań inwestycyjnych. (Punkt 2 ma zastosowanie ponieważ podmiot, do którego należy portal nie jest firmą inwestycyjną, a podstawowym przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji)
  4. Wszelkie analizy i wyceny sporządzane są przy zachowaniu należytej staranności oraz rzetelności, a także z ujawnieniem słusznego interesu i konfliktów interesów.
  5. Jak wynika z powyższego, autorzy nie przyjmują odpowiedzialności za jakiejkolwiek straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w serwisie giełdowe.pl analiz, opinii i wycen.
  6. Dodatkowo autorzy przestrzegają przed podejmowaniem pochopnych decyzji inwestycyjnych. Dobrą praktyką jest rozpraszanie ryzyka poprzez nie inwestowanie w jeden tylko walor. Wszelkie decyzje inwestycyjne, w tym również te oparte, wbrew niniejszym Zasadom, o zamieszczone w serwisie giełdowe.pl opinie, wyceny i analizy podejmowane są na własne ryzyko inwestora. To oznacza, iż autorzy zamieszczanych w tym serwisie opinii wykluczają wszelkie ewentualne roszczenia wobec siebie, a związane z ewentualnymi stratami bądź utarconymi korzyściami wynikłymi z inwestowania na giełdzie.
  7. Z części zasobów giełdowe.pl korzysta się nieodpłatnie, jednak aby uzyskać dostęp do niektórych obszarów należy się zarejestrować. Rejestracja wymaga odpowiedzi na kilka pytań, jest natomiast anonimowa. Analiza otrzymanych odpowiedzi posłuży wyłącznie do rozbudowy zakresu oferowanych przez giełdowe.pl usług. Adresy email użytkowników uzyskane podczas rejestracji zostaną wykorzystane do potwierdzenia rejestracji i ewentualnie do informowania o nowych funkcjonalnościach i usługach serwisu giełdowe.pl.
  8. Zarejestrowanie się w serwisie giełdowe.pl jest równoznaczne z oświadczeniem, iż użytkownik zapoznał się z niniejszymi zasadami korzystania i w pełni akceptuje te zasady.

Jeśli powyższe zasady są dla Państwa niejasne, to prosimy o uwagi.

Polityka prywatności.

Administrator portalu gieldowe.pl, którym jest firma Advantia, przywiązuje dużą wagę do szanowania prywatności użytkowników. Dlatego też w niniejszej polityce prywatności zostały przedstawione informację dotyczące tego, jakie dane są zbierane, w jakim celu oraz do czego zostają wykorzystane.

Cała polityka prywatności jest realizowana zgodnie z wymogami polskiego prawa, uwzględniając nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku.

Dane przetwarzane przez Advantia

Są to dane, które użytkownicy pozostawiają podczas korzystania ze strony gieldowe.pl, należą do nich adresy email, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do jego konta, adresy IP, które zbierane są do prowadzenia statystyk uzyskiwanych przez zewnętrzną firmę Google Analytics. Dane statystyczne pomogą określić które treści zainteresowały użytkowników. Przetwarzane są również te dane, które użytkownicy pozostawiają podczas poruszania się na stronie gieldowe.pl, zbierane są za pomocą plików cookies.

Administrator danych

Administratorem danych jest firma Advantia znajdująca się przy al. Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia.

Wymóg podania danych osobowych i prawa użytkownika.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Nie podanie ich będzie skutkować niemożnością korzystania ze strony internetowej gieldowe.pl. Użytkownik ma prawo do: sprostowania danych zbieranych przez firmę, usunięcia danych, dostępu do zbieranych danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z prawa do wycofania zgodny. Wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w ramach świadczonych usług, potrzebnych do korzystania ze strony gieldowe.pl, użytkownik może skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych otrzymanych od administratora w powszechnie używanym formacie możliwym do odczytu maszynowego. Wycofanie zgody można składać na adres email: kontakt@advantia.pl.

Pliki Cookies,

Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów i aplikacji WPM.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą,

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies nie

służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik Cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka

to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do

plików Cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne

strony internetowe.

Firmy zewnętrzne, które będą miały możliwość przetwarzania danych.

Google Analytics

Jest narzędziem analitycznym należacym do spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, dalej „Google“, narzędzie to zbiera i zapisuje dane o aktywności użytkowników na stronie internetowej gieldowe.pl. Zbiera dane liczbowe informujące o ilości użytkowników na stronie oraz dane pokazujące które treści były najczęściej przeglądane. Analiza tych danych dokonywana jest anonimowo. Wszystkie dane zbierane przez Google Analytics zapisywane są na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Google Analytics umożliwia cofnięcie zgody na zbieranie danych, więcej informacji pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google AdWords

Zapisuje odwiedziny na stronie w celach marketingowych w Google i w sieci reklamowej. Przy odwiedzinach na stronach internetowych przeglądarki zapisują Cookies, które umożliwiają rozpoznanie użytkowników jako osoby ponownie odwiedzające, w momencie, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową należącą do sieci reklamowej Google. W efekcie czego na odwiedzanych stronach internetowych będą pokazywane informacje, które najbardziej zainteresowały użytkowników. Użytkownik może odmówić zgody na gromadzenie danych przez Google AdWords na stronie http://www.google.com/settings/ads.

Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA
Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA