Login:
Hasło:
Rejestracja
GIEŁDOWE.PL
Tu jeste? GIEŁDOWE.PL > Dodaj abonament

   Strona główna

   Co nowego?

   O serwisie

   Zalety

   Pomoc

   Pomoc - FAQ

   O nas - my

   O nas - Wy

   Zasady korzystania

   Przykłady

   Praca

   Kontakt


Giełdowe:

   Wyceny DCF

   Wyceny porówn.

   Analiza finansowa

   Portfele

   Emisje pierwotne

   Splity/Prawa Poboru


Teoria:

   Analiza fundamen.

   Analiza techniczna

   Słowniczek

   Zasady działania


Mój profil:

   Zmiana hasła

   Zmiana e-mail

   Nie dostałem hasła

   Zapomniałem hasła

   Moje abonamenty

   Dodaj abonament


Ankieta
Jaki nowy dział najchętniej widziałabyś/widziałbyś na naszym portalu?
 
Dział związany z rynkiem FOREX?
Dział związany z analizą techniczną?
Dział z najnowszymi informacjami ze świata finansów?
Dział interaktywny-webinary, forum dyskusyjne?
Żaden z powyższych mnie nie interesuje.
 
Aby móc wykupić abonament należy się zalogować.


Aby zapoznać się z zawartością informacji dostępnych w ramach płatnych abonamentów zapraszamy na stronę Przykłady oraz na stronę O serwisie.


Login:
Hasło:

Dostępne abonamenty:

Nazwa Opis Cena brutto [zł]
7
dni
30
dni
91
dni
365
dni

Analiza fundamentalna

Po wykupieniu tego abonamentu użytkownik na dostęp do trzech modułów: analiza finansowa, wyceny metodą DCF oraz wyceny metodą porównawczą. Analiza finansowa daje wgląd we wskaźniki finansowo – giełdowe spółek analizowanych przez nasz portal. Wszystkie te wskaźniki są podzielone na następujące grupy: rynkowe, rentowności oraz dynamiki.

Informacje te pozwalają na szybki pomiar wyników oraz ocenę sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek. Ostatni wskaźnik WFG (Wskaźnik Fundamentalny Giełdowe.pl) daje możliwość stworzenia rankingu spółek najlepszych fundamentalnie według dowolnie wybranych wskaźników. Poza tym moduł ten przedstawia: średnią z wycen, stopę zwrotu dla wybranego okresu, potencjał wzrostu, wybrane dane finansowe ze sprawozdań oraz graficzną reprezentację historycznej, aktualnej oraz prognozowanej kondycji finansowej spółki. Wszystkie dane są codziennie aktualizowane na podstawie kursów zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.

-

99,00

169,00

399,00

Wycena porównawcza

Drugi dział analizy fundamentalnej – wycena porównawcza, jest metodą wyceny przedsiębiorstw opartej na pięciu najbardziej popularnych mnożnikach finansowych, takich jak: P/E, P/BV, P/S, P/EBIT oraz EV/EBITDA. W bardzo czytelny sposób przedstawiamy pełen pakiet informacji niezbędnych do wyceny porównawczej, takich jak wartości mnożników danej spółki i spółek z branży, medianę wartości mnożników w sektorze, wycenę akcji spółki według wszystkich prezentowanych mnożników oraz średnią z wyznaczonych mnożników jako wartość końcowa wyceny porównawczej. Ponadto prezentujemy potencjał wzrostu spółki, który generowany jest na podstawie porównania wyceny do aktualnego kursu spółki. Wyceny wszystkich spółek są aktualizowane każdego dnia przy uwzględnieniu kursu zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.

-

69,00

99,00

249,00

Wyceny DCF

Ten abonament umożliwia dostęp do wykresów historycznej, aktualnej oraz prognozowanej kondycji finansowej wszystkich spółek z tabeli potencjału wzrostu. Dodatkowo na stronie z wykresami dostępne są wskaźniki giełdowe i finansowe, oraz inne ciekawe informację ułatwiające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Wykupiony abonament daje także dostęp do tabeli wycen (tabela wszystkich notowanych na GPW spółek wraz z graficzną reprezentacją potencjału wzrostu i ryzyka).

Prezentowane wykresy przedstawiają istotne z punktu widzenia inwestora informacje na temat spółki. Analiza przedstawionych wykresów umożliwia zrozumienie sytuacji finansowej spółki, określenie potencjalnych zagrożeń, tendencji i możliwości. Zaprezentowane wykresy historyczne wzbogacone są o analizy przyszłości (ex-ante) i stanowią cenne źródło informacji o czynnikach mających bezpośredni wpływ na potencjał generowania przez spółkę gotówki i jej rzeczywistą wartość. Pod wykresami znajdują się tabele określające precyzyjne wartości historycznej oraz prognozowanej stopy zwrotu oraz marży zysku, a także wartość dokonanych inwestycji i wielkość amortyzacji.

W przejrzystej i obszernej tabeli dostępne są wskaźniki giełdowe, wskaźniki finansowe, wartość rynkowa i księgowa spółki, a także stopy zwrotu z trzymiesięcznej i rocznej inwestycji w akcje wybranej spółki. W tabeli znajduje się również wartość naszej wyceny wraz z prognozowanym potencjałem wzrostu.

Dostępne obecnie wykresy to: przychody i stopy wzrostu, zysk operacyjny i marża, odtwarzanie majątku (inwestycje - amortyzacja), wolne i zdyskontowane przepływy pieniężne. Dostępne są objaśnienia do każdego wykresu. Do publikowanych wskaźników giełdowych i finansowych należą wskaźniki C/Z, C/WK, C/PG oraz rentowność sprzedaży.


Aby zobaczyć przykładowe wykresy proszę przejść do strony 'Przykłady' a następnie kliknąć na nazwę spółki z tabeli potencjału wzrostu.

-

69,00

99,00

249,00

Portfele

Abonament umożliwia dostęp do portfeli znajdujących się na stronie ‘Portfele’. Obejmuje portfele automatyczne, autorskie oraz „portfele na dziś". Wszystkie portfele są codziennie aktualizowane pod względem ich bieżącej wartości, zwrotu i innych obliczanych danych

-

69,00

99,00

199,00

Emisje Pierwotne

Po opłaceniu abonamentu użytkownik ma dostęp do tabeli debiutujących na GPW spółek od początku istnienia portalu (w tabeli znajduje się lista spółek, data debiutu, stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych, zysk w debiucie oraz zysk po 3 miesiącach od debiutu)

Abonament obejmuje ponadto dostęp do niezależnej i rzetelnej analizy planowanych (oraz zakończonych, historycznych) emisji pierwotnych, w której znajdują się następujące rubryki: profil działalności, historia działalności, branża oraz specjalizacja w ramach branży, akcjonariat oraz oferta publiczna, cele emisji, cena emisyjna, nasza wycena metodą DCF (czasami również metodą porównawczą), analiza SWOT (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia), główne założenia do wyceny, uzasadnienie wyceny, podmioty wprowadzające i oferujące, wyceny domów maklerskich, podsumowanie. Po opłaceniu abonamentu

Obejmuje również dostęp do wykresów kondycji finansowej spółki (link z rubryki 'Obecne i prognozowane przez giełdowe.pl wyniki finansowe').

Aby zobaczyć przykładową analizę emisji pierwotnej proszę przejść do strony 'Przykłady'.

-

-

99,00

199,00

Pełny dostęp

Abonament ten umożliwia dostęp taki, jak po wykupieniu wszystkich powyższych abonamentów.

69,00

119,00

199,00

499,00

Uwaga:

1. Prezentowane w portalu giełdowe.pl darmowe i odpłatne analizy i opinie nie są doradztwem inwestycyjnym w rozumieniu art. 69, par. 3, pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. - mają jedynie charakter ogólnych porad inwestycyjnych i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem, indywidualnej sytuacji klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy.

2. Wszelkie analizy i opinie dostępne w portalu nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715) gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu NIE zawierają bezpośredniego zalecenia podjęcia określonych działań inwestycyjnych - zobacz też nasze "Zasady korzystania", gdzie przestrzegamy przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych jedynie na podstawie zamieszczonych w portalu analiz.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz stosowaniem się do powyższych zapisów.

Aby złożyć zamówienie na następnej stronie będzie wymagane potwierdzenie akceptacji tych warunków.

Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA
Właścicielem serwisu giełdowe.pl jest ADVANTIA