Podział akcji może pomóc spółce albo zaszkodzić

Podział Akcji (Split) na Giełdzie — wady i zalety

Podział akcji, znany także jako split, to manewr wykonywany przez spółki giełdowe, które decydują się na zwiększenie liczby akcji w obrocie, bez zmiany kapitału zakładowego. Celem splitu jest często uczynienie akcji bardziej dostępne dla inwestorów, poprzez obniżenie ceny jednej akcji. W tym artykule przyjrzymy się, jak przeprowadzić split, jakie mogą być jego skutki, a także omówimy zarówno udane, jak i nieudane przypadki podziału akcji.

Jak przeprowadzić split?

  1. Podjęcie decyzji: Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji o podziale akcji przez zarząd spółki. Taka decyzja zazwyczaj wynika z chęci zwiększenia płynności akcji na giełdzie.
  2. Zgoda akcjonariuszy: Zarząd musi uzyskać zgodę akcjonariuszy na podział akcji. W większości jurysdykcji, takich jak Polska, wymagane jest zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu przegłosowania decyzji.
  3. Zgłoszenie do organów nadzoru: Następnie, spółka musi zgłosić podział akcji do odpowiednich organów nadzoru rynku, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce.
  4. Implementacja splitu: Po zatwierdzeniu, split jest wprowadzany do systemu giełdowego. Na przykład, jeśli spółka zdecyduje się na podział akcji w stosunku 2 do 1, to inwestor posiadający 100 akcji przed split’em, będzie posiadał 200 akcji po split’cie, ale wartość jego inwestycji pozostanie niezmieniona.

Przykłady dobrze przeprowadzonego splitu

Jednym z najbardziej znanych przykładów udanego splitu jest podział akcji firmy Apple w 2020 roku. Spółka zdecydowała się na split w stosunku 4 do 1, który skutkował obniżeniem ceny jednej akcji i zwiększeniem liczby akcji w obrocie. Po podziale, cena akcji Apple wzrosła, a wartość rynkowa firmy przekroczyła 2 biliony dolarów, co jest dowodem na to, że split może skutkować pozytywnymi reakcjami na rynku.

Ryzyko i przykład nieudanego splitu

Podział akcji niesie ze sobą również pewne ryzyka. Niekiedy split może wysłać sygnał do rynku, że spółka ma problemy z płynnością, co może doprowadzić do spadku ceny akcji.

Zobacz też:  Co to jest chapter 11? Jakie ma znaczenie dla spółek giełdowych?

Przykładem nieudanego splitu może być podział akcji firmy J.C. Penney w 2012 roku. Firma zdecydowała się na split w stosunku 1 do 5, co nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Cena akcji spadła, a firma w końcu złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami w ramach Chapter 11.

Podsumowując, podział akcji (split) jest narzędziem, które może przynieść korzyści dla spółki i inwestorów, ale tylko wtedy, gdy jest właściwie przeprowadzony. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie, konsultacje z akcjonariuszami i prawidłowa komunikacja z rynkiem.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *